โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคหลอดเลือดสมอง Stroke

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคหลอดเลือดสมอง Stroke

รายละเอียดโปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคหลอดเลือดสมอง Stroke

ราคา : 12,000 บาท

เริ่มตั้งแต่วันที่ : 01/ม.ค./2023

แพคเกจหมดอายุวันที่ : 31/ธ.ค./2023

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคานี้เริ่มตั้งแต่ วันนี้- 31 ธันวาคม 2566
  • รับบริการได้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการตลาดอื่นๆ ได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
โทร. 0-5505-1724 ฉุกเฉิน 1724

รายละเอียดอื่น ๆ ของแพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคหลอดเลือดสมอง Stroke

ซื้อแพ็กเกจโปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคหลอดเลือดสมอง Stroke

ชำระเงินได้ตามรายละเอียดนี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
เลขบัญชี 426-413-1006
หรือ   SCAN QR CODE ข้างล่างนี้