คลินิกศัลยกรรมทั่วไป >
พ.ญ.วาริน อยู่ยังเกตุ

พ.ญ.วาริน อยู่ยังเกตุ

ศึกษาสาขา : ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย พ.ญ.วาริน อยู่ยังเกตุ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการนัดหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร.0-5505-1789

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724