คลินิกหัวใจ >
พญ.ณัฐกรณ์ ทรงสิริสุข

พญ.ณัฐกรณ์ ทรงสิริสุข

ศึกษาสาขา : อายุรแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : เฉพาะทางโรคหัวใจ

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.ณัฐกรณ์ ทรงสิริสุข ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

คลินิกหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร 055-051-724 ต่อ 2204

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724