คลินิกทางเดินปัสสาวะ >
น.พ. ลาภชัย เศรษฐะทัตต์

น.พ. ลาภชัย เศรษฐะทัตต์

ศึกษาสาขา : ศัลยแพทย์

ความเชี่ยวชาญ : ยูโรวิทยา

สถานะงาน : แพทย์เฉพาะทาง

ประวัติการศึกษา :

ตารางออกตรวจ :

ติดต่อนัดหมาย น.พ. ลาภชัย เศรษฐะทัตต์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724