ศูนย์อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน >
นพ.บัณฑิต นูนทะธรรม

นพ.บัณฑิต นูนทะธรรม

ศึกษาสาขา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.บัณฑิต นูนทะธรรม ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724 ฉุกเฉิน 1724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724